La presunzione

di in: Iuncturae

Alla mantagnata,

arretu alla mureddha,

nu zangone stia

vicunu a na cicureddha.

Stise lu zangone

pe longu na fujazza

pe na dichiarazione

ca vulia li fazza.

“Me voi?”, li disse,

“tie mi piaci tantu,

su nu zangone bonu,

… mai pe vantu”.

“Camina” respuse

superba la cicureddha,

“iu nu su pe tie,

iu su troppu beddha.

E poi zangone

è sinonimu de fessa,

luntanete de mie,

e sbricate de pressa”.

Passau de dhai na capra,

e senza complimenti,

tirau la cicureddha

cu li quattru dienti.

“Futtite mo’”,

disse lu zangone,

“pesciu ti merati

pe dha presunzione.

E quando la capra

poi te degerisce,

pijati ci voi

e ci te gradisce;

nu’ certo propriu mie,

percè nu’ si la stessa:

zangone suntu sì,

ma nu su tantu fessa…!”.

(1994)

*

(in Uccio Giannini, Pindinguli, zaranguli e scisciariculi, a cura di Gianluca Virgilio, Edit Santoro, Galatina, 2011)

[Tratto da www.iuncturae.eu del 18 luglio 2017]